AZ ORSZÁGOS FRANCISCO FRANCO ALAPÍTVÁNY CSATLAKOZIK AZ ALÁBBI FELHÍVÁSHOZ, MELYET A MAGÁÉVÁ TESZ:

29 de septiembre de 2020 por Redacción FNFF

Compartir en:

AZ ELESETTEK VÖLGYÉBŐL, MELY CIVILIZÁCIÓNK ALAPJAIT JELKÉPEZI

FELHÍVÁS A MONUMENTÁLIS KERESZT VÉDELMÉBEN

A világ minden keresztényéhez és jóakaratú emberéhez:

 A kereszténység története az üldöztetés története Diocletianus idejétől kezdve hittestvéreink jelenkori szenvedéséig számos muzulmán többségű országban, gondoljunk csak a Francia Forradalom idején történtekre, a mexikói a cristerók sorsára vagy a kommunista országokban zajló keresztényüldözésre.

 Spanyolország, "Mária országa", ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, keresztény volt attól kezdve, hogy Szent Jakab apostol a félszigetre érkezett  az i. sz. I. században, a keresztény világ előretolt bástyája volt nyolc évszázadon keresztül a muzulmán birodalommal, majd a törökkel szemben, akárcsak a számos eretnekség ellenében a középkori és a modern Európában, ezenkívül elvitte az Evangéliumot a világ legtávolabbi részeibe, a Fülöp-szigetektől a Tűzföldig. Spanyolország, mártírok és szentek bölcsője, nem érthető meg a Krisztusba vetett hit nélkül, ahogy Európa sem. És Spanyolországban, kevesebb mint egy évszázaddal ezelőtt, 1934 és 1939 között a keresztények a történelem egyik legnagyobb és legkegyetlenebb üldözését szenvedtük el a szocialisták, kommunisták és anarchisták rossz emlékű, s magát Népfrontnak nevező koalíciója által: több mint 8 000 egyházi személyt s több ezer világi hívőt gyilkoltak meg brutálisan, akik csak és kizárólag a hitükért haltak meg, azonkívül, hogy elszenvedték a templomok és mindennemű vallási intézmények nagy részének kifosztását és lerombolását, ami mély sebet ejtett, melyet a spanyol nép csak nagyon lassan gyógyított be, de amely mégis csak behegedt évtizedekkel ezelőtt a nagylelkűség és kiengesztelődés csodálatra méltó gyakorlásának köszönhetően.

 Ennek a kiengesztelődésnek a jelképeként, illetve valamennyi áldozat előtti tisztelgésként, akik -bármelyik oldalon is álltak- elszenvedték ezen drámai események következményeit -számos esetben életüket áldozva-, 1958-ban befejeződött Madrid közelében egy lenyűgöző emlékmű-együttes felépítése, az Elesettek Völgye, "valamennyi spanyol közötti egység és testvériség szimbóluma", ahol keresztény módon eltemették a polgárháború több, mint 30 000 hősi halottját, győzteseket és legyőzötteket, s mely magában foglal egy főpapi bazilikát, egy példás bencés apátságot, egy az Egyház társadalmi tanítását előmozdító jelentős tudásközpontot, illetve a KERESZTÉNY VILÁG LEGNAGYOBB KERESZTJÉT.
Az Elesettek Völgye felszentelése óta nem más, mint egy hatalmas temető, egy lenyűgöző katolikus templom, s legfőképpen az emlékezés és a kiengesztelődés helye, mely arra figyelmeztet, ami soha többé nem ismétlődhet meg.

Innen adjuk a keresztény világ tudtára, hogy:

 Spanyolország szocialista/kommunista/szeparatista kormánya a parlament elé terjesztett egy törvényjavaslatot, mely új jelentéstartalommal akarja felruházni az Elesettek Völgyét, s megfosztani létének értelmétől, ki akarja űzni a bencés közösséget, s adott esetben, végső lépésként lerombolni a Keresztet, pontosan úgy, ahogy Sánchez úr kommunista szövetségesei már jó ideje követelik; s valóban, a miniszterelnök-helyettes, Calvo asszony a közelmúltban tett sajtónyilatkozataiban nem tagadta, hogy ezen lépés megfontolás tárgyát képezi.

 A tehetetlenség előtt, melyet ezekben a percekben a spanyol keresztények érzünk, FELHÍVÁST intézünk a világ bármely részén élő valamennyi testvérünkhöz Krisztusban, nemzeti hovatartozástól függetlenül, hogy segítsenek imáikkal és minden lehetséges médiaakcióval, hogy nehogy egy ilyen nagyságrendű szentségtörés megtörténjen.

 Egy FELHÍVÁST, melyet az igazság iránti elkötelezettség vezérel, mely szabaddá tesz minket, akárcsak az igazságosság, mint az emberi tudás magasabb formája, illetve a történelem és kultúra iránti elkötelezettség, tekintve, hogy csak a tudatlanság és a gyűlölet becsméreli ezt, mint minden egyes előttünk járó nemzedék hagyatékát. Az ez iránti tisztelet hiánya, illetve eltörlése és megmásítása barbárokhoz illő cselekedet, mely áruló jele az agymosó marxista gondolkodás arcátlanságának.

Keresztények vagyunk, a hit, alázat és a felebaráti szeretet által vezérelt férfiak és nők, s nem engedhetjük meg, hogy lerombolják ezeréves civilizációnkat, az emberi méltóság és haladás bölcsőjét.

 MOZGÓSÍTSUNK! És mindegyikünk szólítsa meg az érdekteleneket, s könyörögjünk Istenhez segítségért. Új hajnal hasad, és Isten elvárja, hogy teljesítsük rendelését és kötelességünket.

 Az Elesettek Völgyében álló monumentális Kereszt ledöntése nem csupán barbár támadás egy elsőrangú kulturális örökség ellen, hanem merénylet azon pillérek ellen, melyekre Európa épült, s több évtizedes visszalépés a szabadság védelme tekintetében.

 AZ ELESETTEK VÖLGYÉNEK VÉDELMÉÉRT EGYESÜLET FELHÍVÁST INTÉZ ÉS SEGÍTSÉGÉRT FOLYAMODIK HITTESTVÉREINKHEZ A KERESZT LEDÖNTÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN.

Compartir en: