“Les arrels de Catalunya. Introducció al catalanisme hispànic”